Peoplesprojects nieuws

Blijf op de hoogte van ons Project!

Het project ‘Een Hart voor Werk’ kent zijn oorsprong vanuit vzw Hartziekte, een gebruikersorganisatie die ervoor ijvert om personen met een handicap te ondersteunen in al hun levensfasen.

Al gauw werd de vzw overspoeld door vragen van personen met een hartprobleem die gerelateerd waren aan werkhervatting. Al vanaf 2008 zocht Paul Bols van vzw Hartziekte naar een oplossing om de vele personen met een beperking, die moeilijkheden ervaren om opnieuw aan het werk te gaan, te kunnen helpen. Dhr. Bols bracht een deskundig partnerschap op de been en ging op zoek naar middelen om het project te kunnen realiseren. Uiteindelijk heeft hij, met de nodige volharding, via het ESF subsidie gevonden om een methodiek voor deze doelgroep te ontwikkelen.

Op 1 januari 2011 startte het project ‘Een Hart voor Werk’ in Turnhout. Een gemotiveerd en deskundig partnerschap bestaande uit vzw Hartziekte, GTB, VDAB, AZ Turnhout, CM, RESOC Kempen en SPK vzw ging de uitdaging aan om een nieuwe methodiek te ontwikkelen die ervoor zorgt dat personen bv. met een hartprobleem sneller het werk kunnen hervatten. Een proefproject werd opgezet binnen het revalidatiecentrum van AZ Turnhout en terwijl de eerste mensen met een hartaandoening begeleid werden, werd de methodiek stelselmatig uitgediept en verfijnd in functie van een optimale begeleiding.

Als voorbeeld werken we mensen met een hartaandoening: Het aantal personen dat lijdt aan hart- en vaatziekten zit gestaag in de lift. Dankzij de medische vooruitgang is de levenskwaliteit van personen met een hartprobleem de jongste jaren echter sterk verbeterd.

Cijfergegevens over hartziekten zijn beschikbaar maar het aantal ziekteverzuim dat hiermee gepaard gaat is in België niet in kaart gebracht. Wel werd in een onderzoek naar mogelijkheden voor systematische aanpak van verzuim aangetoond dat het niet inschakelen van mensen met een beperkte arbeidsgeschiktheid een aanzienlijke maatschappelijke kost impliceert. De werkgevers staan immers in voor het aantal dagen gewaarborgd inkomen en de samenleving draagt de kosten voor de vervangingsinkomens en het gemis aan inkomsten uit arbeid.

Uit de probleemanalyse blijkt dat veel personen met een hartprobleem er niet in slagen om hun plaats op de arbeidsmarkt opnieuw in te nemen. Een groot aantal personen met een hartprobleem slaagt er niet in om op eigen kracht opnieuw aan het werk te gaan. Werkhervatting op eigen houtje blijkt doorgaans een zware opgave voor personen met een hartaandoening die vaak resulteert in job verlies.

Binnen de huidige revalidatieprogramma’s blijkt al langer dat tewerkstelling de zwakke schakel is. Cardiale revalidatieprogramma’s zijn vooral gericht op het herstellen van het persoonlijk en het fysiek functioneren. Wat de aandacht voor werkhervatting betreft zijn er geen methodieken/instrumenten voorhanden. De complexiteit van zowel het revalidatieproces als de arbeidssituatie van de personen met een hartprobleem heeft tot gevolg dat de bestaande begeleidingsmodellen van arbeidstrajectbegeleiders ontoereikend zijn. Het ontwikkelen van een specifieke methodiek om deze groeiende doelgroep te ondersteunen bij hun werkhervatting drong zich dan ook op.

De aanpak van revalidatie voor de doelgroep van personen met een hartprobleem gaat uit van een sterk intramuraal gerichte benadering. Dit betekent dat patiënten zich naar een revalidatiecentrum verplaatsen en dat therapie en advies van daaruit verstrekt worden. De extramurale benadering die Een Hart voor Werk aanbiedt is erop gericht om de kans op re-integratie op de werkvloer te optimaliseren. De geïntegreerde aanpak die wordt beoogd binnen het project komt tot stand door de verregaande samenwerking tussen arbeidsmarktinstanties (GTB, VDAB.) en de medisch deskundigen in het ziekenhuis/revalidatiecentrum (cardioloog, psycholoog, verpleegkundige en kinesist in het revalidatiecentrum…)

In voorliggende werkmap omschrijven we de methodiek ‘Professionele re-integratie van personen met een beperking tijdens revalidatie’ en een aantal praktische instrumenten die de trajectbegeleiders kunnen benutten om voor een optimale ondersteuning te kunnen zorgen. Dit alles met het oog op uitbreiding naar andere doelgroepen!

Maak een afspraak

Parklaan 22 Bus 9,
2300 Turnhout

Get Direction
Contact

Tel: +(32) 14 728656
Mobile: +(32) 498156051

Email: pbols(at)peoplesprojects.be
Openingsuren

Maandag - Vrijdag: 9.00 - 17.00
Zaterdag: op afspraak

Zondag gesloten :)