Informatie

Doelstelling Peoplesprojects

Peoplesprojects VZW help en geeft vrijblijvend advies aan onderwijsinstellingen die erop gericht zijn om computerkennis binnen het basisonderwijs te optimaliseren.

Ons standpunt is dat kinderen geen digitale achterstand mogen oplopen.

Het dichten van de digitale kloof is dan ook onze eerste zorg. Het basisonderwijs blijft dan ook één van onze belangrijkste doelgroepen, hier wil PeoplesProjects door middel van haar activiteiten een cirkel doorbreken. Het dichten van de digitale kloof steunt op de volgende uitgangspunten:

  • de samenleving vraagt om een onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden van ict;
  • het opnemen van ict in de eindtermen moet kansenongelijkheid helpen tegengaan;
  • ict draagt mogelijkheden in zich om het onderwijs- en leerproces te veranderen en te verbeteren;
  • de formulering van eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor ict moet rekening houden met de buitenschoolse context;
  • een ict-stimuleringsbeleid vanwege de overheid moet leiden tot inspanningen van de scholen;
  • de school heeft zelf de verantwoordelijkheid om vanuit een eigen visie en beleidskader de mogelijkheden van ict in de klas te laten renderen;
  • ict-gebruik kan maar effectief zijn indien de integratiegraad voldoende hoog is;
  • het verwerven van ict-competenties bevordert de participatie aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt.


De digitale kloof

De informatietechnologieën vormen een praktisch en krachtig communicatie-instrument dat een aanvulling vormt op de klassieke communicatiemiddelen. De buitengewone uitbreiding van de informatietechnologieën in onze samenleving heeft echter geleid tot het ontstaan van een fenomeen waarvan we vandaag de problematische aard beginnen te meten: de digitale kloof. Terwijl de informatietechnologieën dag na dag nadrukkelijker aanwezig zijn in de samenleving, verloopt de verspreiding van deze innovatie onder de bevolking niet gelijkmatig. Bijgevolg komt deze innovatie slechts aan een deel van de burgers ten goede. Binnen onze samenleving ontstaat er dus een kloof tussen de burgers die gebruik maken van de informatietechnologieën en degenen die verstoken blijven van de informatie en de diensten die deze technologieën aanbieden. Deze digitale kloof of breuklijn kent een dubbele beweging. Enerzijds vertoont de kloof de neiging kleiner te worden naarmate elke dag nieuwe gebruikers deze instrumenten beginnen te gebruiken. Anderzijds echter wordt de kloof ook dieper, aangezien zowel de ontwikkeling van nieuwe diensten en inhouden als het groeiend aantal gebruikers ertoe leiden dat de burgers die geen toegang hebben tot deze inhouden en diensten dag na dag meer geïsoleerd raken.

"Sommige jongeren hebben geen toegang tot het internet, hierdoor kunnen ze er niet goed mee omgaan. Het installeren van enkele computers in de naschoolse  opvang heeft voor deze jongeren een enorme meerwaarde"

 

Maak een afspraak

Parklaan 22 Bus 9,
2300 Turnhout

Get Direction
Contact

Tel: +(32) 14 728656
Mobile: +(32) 498156051

Email: pbols(at)peoplesprojects.be
Openingsuren

Maandag - Vrijdag: 9.00 - 17.00
Zaterdag: op afspraak

Zondag gesloten :)